מגיבים לתוצאות הפגישה בין רה"מ נתניהו לשר האוצר כחלון