אריה גולן מצטרף לתאגיד - ריאיון בווטסאפ

צילום: גדי דגון