חוד החנית: ריאיון עם אלעד טנא, סמנכ"ל הדיגיטל

צילום: איה אפרים