בדרך לירושלים עוצרים במודיעין

הצטרפו לנועה אקסינר בסיור באולפני החדשות שמוקמים להם בימים אלו.