תמונות מחיי התאגיד: כַּתֶּבֶת הַתַּחְקִירִים

צילום: שלומי אורון