תמונות מחיי התאגיד: זְאֵב זְאֵב

צילום: שלומי אורון